پنجره دوجداره ویستابست شهر جدید پردیس

اتمام پروژه : ۱ هفته
شهر جدید پردیس
مهندس : ربیعی

شیشه شرکتی پنجره دوجداره ویستابست استفاده شده از یراق آلات آلمان ، واقع در شهر جدید پردیس