پنجره دوجداره UPVC سری 60 ، 70
۱۳
مرداد

پنجره دوجداره UPVC سری ۶۰ ، ۷۰

پروفیل های UPVC  بسته به نیاز به صورت ۶۰mm و ۷۰mm و ابعاد بزرگترتولید می شود. پروفیل های سری شصت یا همان ۶۰mm به صورت سه حفره و چهار...

ادامه مطلب...