پنجره آلومینیومی
۲۲
مرداد

پنجره آلومینیومی

آلومینیوم از گذشته تا به امروز در صنعت پنجره مورد استفاده قرار گرفته اما آلومینیوم به دلیل تبادل حرارتی بالا پرت انرژی زیادی دارد اما امروزه با سیستم ترمالبریک...

ادامه مطلب...